Dnia 15 czerwca 2019r. Okręgowy Zjazd Delegatów zdecydował.
Honorowy Prezes ROD im. 2 Armii WP Zdzisław Śliwa Prezesem Okręgowej Rady PZD w Poznaniu !!!

GRATULUJEMY


Zarząd i działkowcy ROD im. 2 Armii WP

STOWARZYSZENIE OGRODOWE

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW

 

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
im. 2. ARMII WOJSKA POLSKIEGO W POZNANIU

ul. Bukowska 175

Funkcja

Imię i Nazwisko

Nr telefonu.

Dodatkowe funkcje

PREZES ZARZĄDU 

  Andrzej

  Górczyński

502 566 720
a_gorczynski@echostar.pl

 -Opiekun sektora  G

WICEPREZES 

  Krzysztof

  Pawlewski

602 897 324
k.pawlewski@wp.pl

 -Przewodniczący Komisji  

  Porządku i Bezpieczeństwa
 -Opiekun sektora  F

SEKRETARZ 

  Stanisław

  Sworek

605 219 639
stanislaw.sworek@onet.pl

  -Opiekun sektora  „H

SKARBNIK 

  Andrzej

  Biedny

693 723 250

 -Opiekun sektora  B” i „C

 

  

  


 

 

  Ewa

  Jackowiak 789 061 127

 -Przewodnicząca 

  Komisji  Społeczno Mediacyjnej
 -Opiekunka sektora  „A

CZŁONKOWIE  

  Zbigniew

  Kąkol

602 318 944

 -Przewodniczący komisji

  technicznej
 -Opiekun sektora  „D” i "I"

ZARZĄDU: 

  Bernard

  Jaroni

694 341 432

 

 -Przewodniczący 

  Komisji  Konkursowej

 -Opiekun sektora  „E

 

 

  

GOSPODARZ 
OGRODU
Pommocnik

GOSPODARZA 

  Artur

  Vacat

  Horowski

 Vacat

695 210 942

-

 -Opiekun sektora  „K

 

KOMISJA 

REWIZYJNA 

 

 

 


Przewodniczący 

  Waldemar

  Stalewski 608 364 511


Zastępca 

  Marian

  Dziupiński

793 846 401


Sekretarz 

  Grażyna

  Niemczyk 605 071 470


Członkowie 

  Henryk

  Zięba

604 499 222


  Zenon

  Kaliszan

506 773 975

 

SPOŁECZNI INSTRUKTORZY OGRODNICTWA

  Teresa

  Górczyńska

508 947 250

 -Instruktor Okręgowy

  Andrzej

  Górczyński

502 566 720

 -Instruktor Ogrodowy  a_gorczynski@echostar.pl

  Mieczysław

  Marek    603 239 304  -Instruktor Krajowy  mieczyslaw.marek@gmail.com

  

 


 

 Drogi Działkowcu.
 Do wyżej wymienionych osób funkcyjnych zawsze możesz się zwrócić w sprawach Cię nurtujących
 a dotyczących naszego OGRODU.

 Posiedzenie ZARZĄDU odbywa się w ostatnią środę miesiąca o godz.17.00 w świetlicy ROD

Adres do korespondencji:

ROD im. 2. Armii WP

ul. Bułgarska 102A/7

60-381 Poznań

rod2awp@interia.pl

Konto Ogrodu:

PBS Oddział  w Poznaniu

Nr   09 9043 1070 2070 0010 0218 0001

Stronę redaguje: Andrzej Górczyński                                                                                                               H-225; R193; G199; B217