Dnia 15 czerwca 2019r. Okręgowy Zjazd Delegatów zdecydował.
Honorowy Prezes ROD im. 2 Armii WP Zdzisław Śliwa Prezesem Okręgowej Rady PZD w Poznaniu !!!

GRATULUJEMY


Zarząd i działkowcy ROD im. 2 Armii WP
DZIAŁALNOŚĆ
SPOŁECZNEJ SŁUŻBY INSTRUKTORSKIEJ
                                                                                                                                                         H203; R108; G186; B235
Pokaz cięcia drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych.

Pokaz cięcia drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych przeprowadzony był 23 marca 2019r przez instruktora krajowego SSI z ROD im.2 Armii WP -Mieczysława Marka. Pokaz wspierany był przez Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta oraz Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu.

Pokaz odbył się w ROD im.2 Armii WP na który to przybyło 36 osób. Liczne grono instruktorów ogrodowych, okręgowych i działkowców z ogrodów poznańskich.

Nasi przedstawiciele SSI aktywnie uczestniczyli w organizacji Dnia Działkowca oraz w ocenie bukietów kwiatowych.
Szwed w Ogrodzie
Dnia 10 marca 2017r. nasz Ogród odwiedził Fryderyk Bjork ze Szwecji, reprezentujący Uniwersytet w Malmö.
Był zainteresowany nie tylko ogrodem działkowym, ale także - jak mówił – „Urban farming”, czyli miejskim rolnictwem. Po rozmowie z prezesem dr. inż. Zdzisławem Śliwą był bardzo zadowolony, bo otrzymał dużo informacji na temat polskiego stowarzyszenia działkowców i Ogrodu który odwiedził. My dowiedzieliśmy jak to jest w Szwecji, chociaż nie ma tam takich stowarzyszeń, ale są działkowcy... Uzupełnieniem wizyty był spacer po Ogrodzie. Fryderyk Bjork odwiedził m.in. Mariannę Kubicką zachwycając się jej działką.
Udział w Konkursie Zielony Poznań 2016
W dniu 09.12.2016r w ROD "Urodzaj" odbyło się podsumowanie Konkursu Zielony Poznań 2016, na szczeblu Okręgowego Zarządu PZD.
Przedstawiciele SSI otrzymali dyplomy uznania oraz drobne upominki.
Udział SSI w VI Poznańskim Tygodniu Organizacji Pozarządowej.

Organizacja pozarządowa (ang. non-government organization, popularny skrót NGO) – jest to organizacja działająca na rzecz wybranego interesu i niedziałająca w celu osiągnięcia zysku.

Organizacje pozarządowe grupują osoby fizyczne lub prawne.
Działają w oparciu o prawo krajowe a powstają w wyniku umowy cywilnoprawnej.

Organizacje pozarządowe bywają nazywane trzecim sektorem.

Organizacje pozarządowe są prywatne i powstają z inicjatywy ich założycieli,  działają w interesie publicznym, a nie prywatnym.

Organizacjami pozarządowymi są więc nie tylko podmioty, które mają osobowość prawną, ale także jednostki, które tej osobowości nie mają (np. stowarzyszenia zwykłe, uczelniane organizacje studenckie, koła gospodyń wiejskich).

Udział SSI w szkoleniu wyjazdowym Okręgowego Zarządu.

Z inicjatywy Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu w dniu 16.09.2016r nasi przedstawiciele SSI uczestniczyli

w wyjazdowym szkoleniu w  Szreniawie i Parku Wielkopolskim.
Szkolenie zakonczyło się wspólną kawą i ciastkiem.

Udział SSI w wykonaniu koszy kwiatowych na:
- OKRĘGOWE DNI DZIAŁKOWCA w Nowym Tomyślu
- MIEJSKIE DOŻYNKI w Poznaniu
SSI w organizacji Dnia Działkowca

Nasi przedstawiciele SSI aktywnie uczestniczyli w organizacji Dnia Działkowca oraz w ocenie bukietów kwiatowych.

Inwentaryzacja w OGRODACH PZD
Nasi przedstawiciele SSI: Teresa i Andrzej oraz Mieczysław, aktywnie uczestniczyli w inwentaryzacji ogrodów miasta Poznań i ogrodów powiatu poznańskiego.
Organizatorem przedsięwzięcia był Okręgowy Zarząd PZD.
Wizyta w ogrodach niemieckich
  • Przedstawiciele SSI  w centrum szkolenia Krajowego Związku Działkowców Westfalii i Lippe. 
  • Tematem przewodnim były niemieckie ogrody, działki, spotkania z działkowcami a dzięki temu można odpowiedzieć na pytanie czym różni się działalność i gospodarowanie na ogrodach niemieckich od działalność i gospodarowanie na ogrodach polskich.  Już na pierwszy rzut oka widać było, że altany są mniejsze.  Nie mogą przekraczać pow ierzchni 24 metrów kwadratowych. Nie powinno być w nich WC, bo na terenie działki nie może być szamba. Działkowcami są głównie Niemcy, ale także pochodzenia włoskiego, rosyjskiego, serbskiego, tureckiego, irańskiego, a także polskiego.  Większość ogrodów jest na terenach miasta i z miastem są związani działkowcy umowami dzierżawy.  Uprawa warzyw jest obowiązkowa. Ogólna zasada – jedna trzecia powierzchni to sad, jedna trzecia uprawa ważyw, jedna trzecia ozdobna. Wszędzie jest porządek.
W poszukiwaniu pasjonatów ogrodnictwa inaczej.
Nasi przedstawiciele SSI: Teresa i Andrzej w poszukiwaniu pasjonatów ogrodnictwa zakręconych inaczej. 
W dniu 30.04.2016r. zwiedzanie "Ogrodu na rozstajach" czystego ekologicznie, utworzonego od podstaw przez działkowca na południu Polski.
Pokaz cięcia drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych.

Pokaz cięcia drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych przeprowadzony był 02 kwietnia 2016r przez instruktora SSI z ROD im.2 Armii WP

Pokaz z inicjatywy Urzędu Miasta i OZ PZD w Poznaniu.

Pokaz odbył się w ROD im.ks.Przyłuskiego

Udział w szkoleniu wyjazdowym.

Z inicjatywy Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu w dniu 01.04.2016r nasi przedstawiciele SSI uczestniczyli

w wyjazdowym szkoleniu w  SZKÓŁCE DRZEW i KRZEWÓW m.Skrzynki koło Kurnika.
Szkolenie zakonczyło się wspólną kawą

Pokaz cięcia drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych.

Pokaz cięcia drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych przeprowadzony był 19 marca 2016r

Pokaz z inicjatywy Urzędu Miasta

i OZ PZD w Poznaniu.

Pokaz odbył się w ROD 2.Armii Wojska Polskiego.
Pokaz prowadził instruktor krajowy.

Udział w Tagach GARDENIA

W dniach 25-27.02.2016r przedstawiciele SSI uczestniczyli

w Targach GARDENIA,
gdzie promowali działalność PZD.
Stoisko ufundował Urząd Miasta Poznania.

Wystrój stoiska i ciąglość dyżurów zapewnił Okręgowy Zarząd PZD.

Udział w Konkursie Zielony Poznań

Udział przedstawicieli SSI w podsumowaniu konkursu

"ZIELONY POZNAŃ 2014".
Spotkanie uczestników odbyło się 24 stycznia 2015r

w świetlicy ROD 2.Armii WP.
Każdy uczestnik Konkursu otrzymał upominek w postaci

nawozu lub sprzętu ogrodniczego.
Spotkanie prowadził Pan Zenon Ptak.

Szkolenia - wykłady
Udział instruktorów SSI w szkoleniu organizowanym przez Okręgowy Zarząd PZD, jako słuchacze i jako wykładowcy.

Pokaz cięcia drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych.

Pokaz cięcia drzew i krzewów owocowych

oraz ozdobnych przeprowadzony był 11 kwietnia 2015r
Pokaz z inicjatywy Urzędu Miasta i OZ PZD w Poznaniu.

Pokaz odbył się w ROD 2.Armii Wojska Polskiego.
Pokaz prowadził instruktor krajowy.

Udział w Konkursie Zielony Poznań.
Udział w Konkursie Zielony Poznań.
Nasi przedstawiciele SSI  na stoisku OZ PZD.
Udział w Konkursie na najpiękniejszą kompozycję kwiatową.
Udział w Konkursie na najpiękniejszą kompozycję kwiatową.
Odczytanie wynikow Konkursu przez przedstawicieli SSI.
Poniżej lauraci KONKURSU
Udział w Konkursie "WZOROWA DZIAŁKA"

Udział w Konkursie "WZOROWA DZIAŁKA".
Przedstawiciele SSI zdobyli drugie miejsce

na szczeblu krajowym.
Prezes KR PZD wręcza wyróżnienia.

Na łamach prasy.

Lauraci Konkursu

"WZOROWA DZIAŁKA". 

w wywiadzie dla tygodnika "CHWILA DLA CIEBIE"

Udział w szkoleniu wyjazdowym.

Z inicjatywy Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu

w dniu 25.08.2015r nasi przedstawiciele SSI uczestniczyli na wyjazdowym szkoleniu

w m.Kurnik jak i w ROD ORKAN.

...................... i były też ciekawe okazy.
Szkolenie zakończyło się przy wspólnym grilowaniu.
 
W poszukiwaniu miejsc czystych ekologicznie.
Nasi przedstawiciele SSI: Teresa i Andrzej w poszukiwaniu nowych miejsc czystych ekologicznie, wyruszyli 14 września 2015r do Słoweńskiego Raju - Baśniowej Krainy.
Przejechali łącznie ponad 3 tysiące kilometrów
Udział w Konkursie Zielony Poznań
Rodzinne Ogródki Działkowe im.Drugiej Armii Wojska Polskiego - Zdjęcia

W dniu 11.12.2015r w ROD "Nowa Przyroda" odbyło się podsumowanie Konkursu Zielony Poznań 2015, na szczeblu Okręgowego Zarządu PZD.
Przedstawiciele SSI otrzymali drobne upominki.

Stronę redagują: Andrzej Górczyński i Mieczysław Marek                                                                                              H-225; R193; G199; B217