Dnia 15 czerwca 2019r. Okręgowy Zjazd Delegatów zdecydował.
Honorowy Prezes ROD im. 2 Armii WP Zdzisław Śliwa Prezesem Okręgowej Rady PZD w Poznaniu !!!

GRATULUJEMY


Zarząd i działkowcy ROD im. 2 Armii WP
GENEZA SPOŁECZNEJ SŁUŻBY INSTRUKTORSKIEJ               H300; R245; G155; B245

Społeczna Służba Instruktorska powstała w 2001 roku z inicjatywy Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców (KR PZD) w Warszawie.
W tymże roku 2001 ukazał się dokument wykonawczy Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców (OZ PZD) w Poznaniu, polecający podjęcie dyskusji na temat utworzenia Społecznej Służby Instruktorskiej w Ogrodach.

W Ogrodzie im. 2.Armii Wojska Polskiego na zebraniu sprawozdawczym w 2001r Uchwalą nr 6/2001 powołano Społeczną Służbę Instruktorską (SSI)
Na przewodniczącego tejże komisji powołano Mieczysława Marek, któremu polecono opracowanie regulaminu pracy SSI.
                                                                                                                                                                         H300; G215
Stronę redagują: Andrzej Górczyński i Mieczysław Marek                                                                                              H-225; R193; G199; B217