Dnia 15 czerwca 2019r. Okręgowy Zjazd Delegatów zdecydował.
Honorowy Prezes ROD im. 2 Armii WP Zdzisław Śliwa Prezesem Okręgowej Rady PZD w Poznaniu !!!

GRATULUJEMY


Zarząd i działkowcy ROD im. 2 Armii WP

Komunikaty SSI

Komunikat stały                                                         H300; R245; G155; B245

Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Komunikat Krajowej Rady PZD dot. zasady wycinki drzew i krzewów od 1 stycznia 2017 r. - 16.01.2017

Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r., w znacznym zakresie zmieniła dotychczasowe zasady usuwania drzew i krzewów – także na działkach w ROD.

Podkreślenia jednak wymaga, że działkowcy nie zostali objęci ogólnym wyłączeniem od uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. Uprawnienie to zostało bowiem przyznane jedynie osobom fizycznym, które są właścicielami nieruchomości. Działkowiec zaś jest wprawdzie właścicielem nasadzeń, natomiast nieruchomość (działka) jest przez działkowca dzierżawiona.

Niemniej jednak nowelizacją wprowadzono znaczące zmiany w określaniu obwodów drzew, których wycinka nie wymaga zezwolenia - co wpływa na rozszerzenie zakresu swobody działkowców. Od 1 stycznia 2017 r. działkowiec może bowiem bez zezwolenia dokonać wycinki drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

· 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

· 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zmieniły się też zasady usuwania krzewów. Działkowiec może teraz bez zezwolenia usunąć krzew lub krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25 m². A zatem nie ma już znaczenia wiek krzewu, lecz powierzchnia, jaką krzewy zajmują.

Niezmienne pozostają zasady wycinki drzew i krzewów owocowych; działkowcy nadal mogą je usuwać z działki bez konieczności uzyskiwania zezwolenia organu administracji.

Istotne też jest, że jeśli działkowiec przed 1 stycznia 2017 r. złożył wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta o pozwolenie na wycinkę drzewa lub krzewów rosnących na jego działce i do końca 2016 r. decyzja w tej sprawie albo nie została wydana, albo jeszcze nie stała się ostateczna - stosuje się znowelizowane, korzystniejsze dla działkowców przepisy.


WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW,KRZEWÓW
Strona nr 1
Strona nr 2
Strona nr 3
WNIOSEK O WYDANIE ZGODY WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
NA WYCIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
Strona nr 1
Strona nr 2
Wiosna-1

SPOŁECZNY INSTRUKTOR OGRODNICTWA RADZI

 

 

WIOSENNE CIĘCIE DZRZEW I KZEWÓW OWOCOWYCH

 

Od lutego do końca marca tniemy drzewa ziarnkowe i porzeczki

 

Uwaga: Brzoskwinię tniemy po kwitnieniu

 

EKOLOGICZNA OCHRONA PRZED GRZYBAMI - CHOROBAMI

 

Przed nabrzmieniem pąków kwiatowych w okresie bezlistnym opryskujemy drzewa i krzewy owocowe roztworem nawozu mocznika

 

Przygotowanie roztworu:

½ kg mocznika rozpuścić w 10 litrach wody (skuteczność oprysku około 80%)

 

Dodatkowo tylko brzoskwinię przed nabrzmieniem pąków kwiatowych opryskujemy Miedzianem 50WP lub Sylitem

 

NAWOŻENIE

Kto nie dokonał jesienią, powinien wczesną wiosną dokarmić nawozami ekologicznymi drzewa i krzewy owocowe.

Nawóz rozsypujemy w promieniu korony drzew i krzewów (rozsypanie przy samym pniu jest mało skuteczne)

 

OCHRONA DRÓG DOJAZDOWYCH

Pamiętajmy, że nie palimy ognisk na działce alejkach i drogach dojazdowych –

zakaz  Prezydenta m. Poznania

 

                                                                                          Społeczny Służba Instruktorska

 

Wiosna-2

SPOŁECZNY INSTRUKTOR OGRODNICTWA RADZI

 

 OCHRONA ŚLIW PRZED OWOCNICĄ ŻÓŁTOROGĄ

 

Drogi  Działkowcu !

 

Owocnica żółtoroga atakuje !!!

 

Chcesz mieć śliwki, obowiązkowo w okresie gdy około 60 ÷ 70 % płatków kwiatowych opadnie opryskaj drzewa śliw, jednym z niżej podanych środków:

 

Mospilan 20 SP

Trebon 10 S.C.

Decis 2,5 EC

Nurelle – D 550 EC

Oprysk drugi powtórzyć pod koniec okresu karencji.

Oprysk niszczy także mszyce.

 

OCHRONA WIŚNI PRZED GRZYBAMI PLEŚNIOWYMI

 

Przed brunatną zgnilizną, opadziną liściową i drobną plamistością liści drzew pestkowych oraz moniliozą:

 

 

 

Opryskujemy 3 razy jednym z preparatów:

     - TOPSIN  M 70 WP

      - BAJKOR

 

     1 raz przed kwitnieniem

     2 raz w czasie kwitnienia

     3 raz po kwitnieniu (przy monilozie stosujemy SYLLIT 65 WP )

 

Uwaga:

Zaatakowane pędy drzew i krzewów owocowych wycinamy i  utylizujemy. Rany po cięciu smarujemy Funabenem lub emulsją z dodatkiem 2% Miedzianu, Topsinu itp.                                                      

 

                                                                             
                                                                  Społeczna Służba Instruktorska

 

Wiosna-3
SPOŁECZNY INSTRUKTOR OGRODNICTWA RADZI


OCHRONA PRZED CHOROBAMI

Ochrona przed mączniakiem i parchem:
Jabłoń Porzeczka Grusza
W fazie „mysiego uszka” tj. pierwszych małych liści (kwiecień maj) opryskujemy jednym z niżej wymienionych 

preparatów co 2 tygodni wszystkimi dostępnymi środkami grzybobójczymi ( prowadzić – zmianowanie środka

- MIEDZIAN 50 w stężeniu 0.1% (10gramów na 10 litrów wody)
- KAPTAN 50 w stężeniu 0.2% (20gramów na 10 litrów wody)

- SYLLIT w stężeniu 0.1 do 0.15% (10 do 15 gramów na 10 litrów wody)


Ochrona przed brunatną zgnilizną, opadziną liściową i drobną plamistością liści drzew pestkowych:
Wiśnia Opryskujemy 3 razy jednym z preparatów:

- TOPSIN
- BAJKOR


1 raz przed kwitnieniem

2 raz w czasie kwitnienia
3 raz po kwitnieniu

Uwaga: Zaatakowane pędy drzew i krzewów owocowych wycinamy i utylizujemy.

Rany po cięciu smarujemy Funabenem lub emulsją z dodatkiem 2% Miedzianu lub Topsinu

OCHRONA DRÓG DOJAZDOWYCH
Pamiętajmy, że nie kopiemy lecz wykaszamy drogi dojazdowe i alejki.
Nie palimy ognisk na alejkach i drogach dojazdowych.


                                                                           
                                                                                Społeczna Służba Instruktorska

Lato-1

SPOŁECZNY INSTRUKTOR OGRODNICTWA RADZI

 

 

LETNIE CIĘCIE WIŚNI I JABŁONI

Wiśnie tniemy po owocowaniu

 

Uwaga: Przy brzoskwini zrywamy zaatakowane liście

              Nie stosujemy oprysków – są nie celowe  

 

 

EKOLOGICZNA OCHRONA W OKRESIE LETNIM

 

JABŁOŃ
Zaatakowane końce młodych pędów przez mączniaka należy
wycinać, jednocześnie zwracać uwagę na właściwe doświetlenie owoców
W ten sposób usunięte mamy roztocza mączniaka i wykonane letnie cięcie jabłoni

WIŚNIE

Zaatakowane końce młodych pędów przez mszyce należy

wycinać, jednocześnie zwracać uwagę na właściwe przeprowadzenie cięcia

 

Uwaga:

Zgromadzone zaatakowane pędy jabłoni i wiśni zbierać do papierowych worków i po wysuszeniu utylizować - nie kompostować     

OCHRONA POMIDORA (przed zarazą ziemniaka) 

OCHRONA OGÓRKA (przed mączniakiem rzekomym)

Aby zapobiec chorobom należy co 7-10 dni dokonać oprysku przemiennie n/wym. środkami:

         Brawo 500 SC, Dithane 75 WG, Amistar 250 S.C.

         Opryskiwać rano lub wieczorem


 

NAWOŻENIE

Pamiętajmy że w sierpniu i wrześniu powinniśmy dokarmić nawozami ekologicznymi drzewa

i krzewy owocowe, bowiem w okresie tym następuje zawiązywanie pąków kwiatowych. 

Nawóz rozsypujemy w promieniu korony drzew i krzewów

(rozsypanie przy samym pniu jest mało skuteczne)

 

 

OCHRONA DRÓG DOJAZDOWYCH

Pamiętajmy, że nie kopiemy dróg dojazdowych i alejek.

 

Nie palimy ognisk na alejkach i drogach dojazdowych.

 

Utrzymujemy ładną skoszoną trawę na naszych alejkach
i drogach dojazdowych.


                                                       

 

                                                   Społeczna Służba Instruktorska

Lato-2

Badanie gleby przeprowadzono w: 

Dziale Laboratoryjnym Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej.
Badania wykonano w dniu:  23.05.2015 
Zgodnie z procedurą badawczą/normą;

1- ciężar objęt.-PB.09 ed.4 z dnia 02.07.2007,

2- odczyn ph w H2O-PB.01 ed. 4 z dn. 02.07.07, 

3- N-NO3-PB.02 ed. 5 z dn. 02.07.07,

4- Mg-PB.05 ed. 4 z dn.2.07.07,

5- P-PB.06ed. 5 z dn. 02.07.07,
6- K, Ca-PB.08 ed. 5 z dn. 02.07.07,
7- CI-PB.03 ed. 5 z dn. 02.07.07, 

8- zasolenie-PB.04 ed. 5 z dn. 02.07.07

Stronę redaguje, MM

Jesień-1

SPOŁECZNY INSTRUKTOR OGRODNICTWA RADZI

Zakaz spalania pozostałości roślinnych na terenie Poznania

Na terenie m. Poznania został zorganizowany system selektywnego zbierania odpadów , w tym odpadów zielonych, które w pierwszej kolejności mogą być zagospodarowane przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie na przydomowych kompostowniach (w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia).

Właściciele nieruchomości mogą również przekazać odpady zielone za odpłatnością  przedsiębiorcom posiadającym stosowne zezwolenia (odpłatność uregulowana jest w § 10 ust. 1 pkt. 3 (rozdział IV regulaminu ) lub do Stacjonarnych Punktów Gromadzenia Odpadów Problemowych (PGOP) tzw. Gratowiska  zlokalizowanych:

  •  ul. 28 Czerwca 1956 Roku 284,

  •  ul. Wrzesińska  12,

  •  składowisko miejskie w Suchym Lesie

za odpłatnością zgodną z cennikiem wynikającym z Zarządzenia 
Nr 183/2011/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30.03.2011 r.
 
w sprawie ustalania cen za przyjęcie odpadów podlegających odzyskowi i za składowanie odpadów na składowisku miejskim
 
w Suchym Lesie oraz ustalenia cen za usługi świadczone przez zakład budżetowy Zakład Zagospodarowania Odpadów - za odpady zielone (trawa, gałęzie, liście itp.), do
 2 m3 jednorazowo, pobierana jest opłata w wysokości 2,00 zł za każdy rozpoczęty worek 100 l 
lub 20,00 zł za każdy rozpoczęty i pełny 1 m3.

Inne informacje dot. m.in. działalności Gratowisk dostępne są na stronie internetowej www.odpady.poznan.pl

Biorąc powyższe pod uwagę Wydział Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Poznaniu informuje, że
 brak jest możliwości spalania pozostałości roślinnych (trawa, liście, gałęzie itp.) na terenie Miasta Poznania.                                                                    Społeczna Służba Instruktorska        
Stronę redagują: Andrzej Górczyński i Mieczysław Marek                                                                                              H-225; R193; G199; B217