Już za kilka miesięcy wybory Zarządu ROD
   Wiosną przyszłego roku Walne Zebranie ROD wybierze nowy Zarząd, ponieważ teraz działający skończy kadencję. Część jego członków już dzisiaj informuje, że nie będzie kandydować do ogrodowych władz. Trzeba stwierdzić, że obecny Zarząd ROD przez lata dobrze prowadził sprawy ROD osiągając wiele sukcesów i doprowadzając Ogród do miana najlepszego w Polsce w 2017r. Zarząd także teraz podejmuje wiele zadań koniecznych do zapewnienia bieżącego funkcjonowania Ogrodu, właściwie realizuje obowiązki wynikające z przepisów regulujących kwestie porządku i czystości, nadzoruje przestrzeganie regulaminu ROD, czuwa nad przestrzeganiem przepisów związkowych przez członków PZD, dba o estetyczny wygląd Ogrodu, organizując konkursy i podejmując inne działania służące dla osiągnięcia tego celu. Skutecznie rozpatruje sprawy dotyczące wypełniania przez członków PZD ich obowiązków wynikających z przepisów związkowych, a także sporów między nimi, powołuje ogrodowych instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej, zarządza infrastrukturą ogrodową i utrzymuje ją w należytym stanie.Opracowuje plany oraz realizuje inwestycje i remonty zgodnie z trybem i zasadami obowiązującymi w PZD, podejmuje działania w celu uzyskania i rozliczenia dotacji celowej ze środków publicznych, rozporządza majątkiem ruchomym pozostającymi w dyspozycji ROD, gospodaruje i rozporządza środkami finansowymi ROD w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i planem finansowym uchwalonym przez walne zebranie.
   Wiosną te oraz inne zadania przejmie nowy Zarząd, który wybierzemy w nadchodzących wyborach. Aby robił to dobrze już dzisiaj trzeba pomyśleć, kto wejdzie w jego skład. Potrzebna jest nowa, młoda „krew”. Powinny być w nim również kobiety. Czekamy na takich ludzi ! 
Tekst; Zdzisław Śliwa
Komunikat nr 004/2018
Zarząd OGRODU informuje że w dniu 11 kwietnia 2018r zostanie włączony dopływ wody do naszych działek,
po okresie zimowym.
Prosimy o oczyszczenie studzienek tak aby licznik pomiaru zużytej wody był conajmniej 15 cm oddalony od ziemi
i czysty, co pozwoli na czytelny odczyt.
Prosimy o zakręcenie kranów dopływu wody.

Uwaga
Za doprowadzenie do rozmrożenia licznika odpowiada użytkownik działki. 
Założeniem nowego licznika obciążony będzie działkowiec.
                                                                                                                                H155; B230
Komunikat nr 003/2018                          H-300; R245; G159; B245
Zarząd ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego w Poznaniu
zatrudni w charakterze pomocnika gospodarza
osobę zamieszkałą na terenie Poznania
do prac związanych z utrzymaniem infrastruktury ogrodu działkowego.
Warunki pracy i płacy do omówienia w zarządzie ogrodu.
Telefon kontaktowy 693 219 497;  
605 219 639
Komunikat nr 002/2018
Zarząd OGRODU informuje że w miesiącach
od kwietnia do października w każdy drugi wtorek miesiąca
w świetlicy ROD, pełnić będzie dyżur sekretarz ROD
w godz. 16.00 - 17.00
Sprawy pilne proszę umawiać telefonicznie
tel. kom.605 219 639
                                                                                                                               H155; B230

Komunikat nr 001/2018
Zarząd OGRODU informuje że w ostatni czwartek miesiąca w godz.17.00 - 18.00 
instruktorzy SSI w świetlicy ROD udzielają porad
z dziedziny ogrodnictwa działkowego.
- ZAPRASZAMY -
                                                                                                                                  H155; B230
Komunikat nr 001/2017                           H-300; R245; G159; B245

Drogi Działkowcu !
Chcesz wpływać na rzeczywistość ?
Chcesz zmieniać, poprawiać funkcjonowanie naszego ROD 2. Armii Wojska Polskiego, masz ciekawy pomysł, napisz i wyślij na adres e-mailowy mieczyslaw.marek@gmail.com

Twoja treść wypowiedzi zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej w zakładce "Twój głos"
Co pewien czas Zarząd ROD będzie analizował zebrane wypowiedzi.

A może Twój głos zmieni, poprawi funkcjonowanie naszego OGRODU ?
Czekamy na wypowiedzi.

Komunikat nr 003/2016                           H-300; R245; G159; B245
Komunikat KR PZD w sprawie usuwania azbestu
z terenów rodzinnych ogrodów działkowych
- 28.01.2016 -

Krajowa Rada PZD informuje, że działkowcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na usunięcie azbestu ze środków z budżetu gminy, w której położony jest ogród. Dotyczy to demontażu, pakowania, transportu wyrobów/odpadów zawierających azbest i przekazania ich na składowisko odpadów niebezpiecznych. Usunąć można m.in. płyty eternitowe faliste lub płaskie czy rury azbestowo-cementowe. Uwaga, dofinansowanie nie obejmuje pokrycia kosztów położenia nowego poszycia dachu.

Obecnie trwa nabór wniosków w gminach o dofinansowanie na usunięcie azbestu. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych gmin. Krajowa Rada PZD zachęca działkowców do występowania z takowymi wnioskami, ponieważ w wielu ROD na terenie całego kraju altany mają poszycie dachowe wykonane z eternitu. Działkowcy, którzy cenią sobie ekologiczne metody upraw i bliskość z przyrodą, w szczególności powinni dołożyć wszelkich starań, aby pozbyć się ze swoich działek tych silnie toksycznych materiałów. Krajowa Rada PZD zachęca również zarządy ROD i okręgowe zarządy do aktywnego wspierania działkowców w tych działaniach.

Warto podkreślić, że azbest jest zaliczany do jednego z dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi. Oddychanie powietrzem, które zanieczyszczone jest włóknami azbestu, powoduje, że jego włókna trafiają do płuc, w których zostają już na zawsze. Chorobotwórczy wpływ azbestu na ludzki organizm nie przynosi jednak natychmiastowych objawów. Są one widoczne dopiero po wielu latach tj. po 20 – 50 latach od momentu narażenia organizmu na kontakt z azbestem. Azbest powoduje m.in. pylicę azbestową, raka płuc, raka oskrzeli czy międzybłoniaka opłucnej czy otrzewnej. Należy pamiętać, że im więcej jest włókien azbestu w powietrzu, którym się oddycha, tym większe jest ryzyko wywołania chorób, w efekcie których każdego roku na świecie umiera ok. 100 tysięcy osób.

Źródłami uwalniania się azbestu do środowiska są:

  • niewłaściwie składowane odpady azbestowe, w tym tzw. dzikie wysypiska, szczególnie w lasach i odkrytych wyrobiskach,

  • użytkowanie wyrobów azbestowych co w konsekwencji prowadzi do zanieczyszczenia powietrza pyłem azbestowym w wyniku: korozji i mechanicznych uszkodzeń płyt azbestowo-cementowych, ścierania tarcz sprzęgłowych i hamulcowych,

  • niewłaściwe usuwanie z dachów i elewacji wyrobów zawierających azbest,

  • urządzenia grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i izolacje zawierające azbest. Są to źródła występujące wewnątrz pomieszczeń. Co ważne, stosowanie wyrobów azbestowych, a w konsekwencji możliwość uwalniania włókien azbestu do środowiska, spowodowało wzrost zainteresowania wpływem azbestu na organizm.

Środki przeznaczane na usuwanie azbestu pochodzą z Priorytetowego Programu SYSTEM Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska: wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanego przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Krajowa Rada PZD dużą wagę przywiązuje do ekologizacji ROD. Jednym z jego elementów jest także usuwanie azbestu z ich terenów. Krajowa Rada PZD apeluje, aby sprawę usuwania azbestu z działek działkowcy, zarządy ROD i okręgowe zarządy potraktowały priorytetowo, wykorzystując gminne dofinansowanie do wykonania tego w sposób bezpieczny i nisko kosztowy.

Szczegółowe informacje i terminy dotyczące składania wniosków o dofinansowanie na usunięcie azbestu można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych gmin.

KRAJOWA RADA PZD          

Komunikat nr 002/2016
Zarząd OGRODU informuje że w dniu 29 października 2016
został zmodernizowany monitoring naszego OGRODU.
Kamery zostały zainstalowane w następujących miejscach:
1 - Brama przy RADEKSIE i rejon świetlicy.
2 - Rejon śmietnika.
3 - Brama od strony ryneczku.
4 - Rejon hydroforni.
5 - Na alejkach ogrodowych

Kamery nagrywają i archiwizują wszystkie zdarzenia przez 24 godziny na dobę.

Przy zdarzeniach niepokojących będą reagować członkowie zarządu a przy sprawach przestępstw będzie informowana policja.

Uwaga:
Drogi Działkowcu Bądź ostrożny, nie daj się nagrać
w sytuacjach dla Ciebie niewygodnych.
                                                                                                                                    H155; B230
Stronę redagują: Andrzej Górczyński i Mieczysław Marek                                                                                             H-225; R193; G199; B217