Dnia 15 czerwca 2019r. Okręgowy Zjazd Delegatów zdecydował.
Honorowy Prezes ROD im. 2 Armii WP Zdzisław Śliwa Prezesem Okręgowej Rady PZD w Poznaniu !!!

GRATULUJEMY


Zarząd i działkowcy ROD im. 2 Armii WP
Komunikat nr 001/2019
Zarząd OGRODU informuje że w dniu 10 kwietnia 2019r zostanie włączony dopływ wody do naszych działek,
po okresie zimowym.
Prosimy o oczyszczenie studzienek tak aby licznik pomiaru zużytej wody był conajmniej 15 cm oddalony od ziemi
i czysty, co pozwoli na czytelny odczyt.
Prosimy o zakręcenie kranów dopływu wody.

Uwaga
Za doprowadzenie do rozmrożenia licznika odpowiada użytkownik działki. 
Założeniem nowego licznika obciążony będzie działkowiec.
                                                                                                                                H155; B230
Komunikat nr 002/2019                          H-300; R245; G159; B245
Zarząd ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego w Poznaniu
zatrudni w charakterze pomocnika gospodarza
osobę zamieszkałą na terenie Poznania
do prac związanych z utrzymaniem infrastruktury ogrodu działkowego.
Warunki pracy i płacy do omówienia w zarządzie ogrodu.
Telefon kontaktowy 502 566 720;  
693 723 250.
Komunikat nr 002/2018
Zarząd OGRODU informuje że w miesiącach
od kwietnia do października w każdy drugi wtorek miesiąca
w świetlicy ROD, pełnić będzie dyżur sekretarz ROD
w godz. 16.00 - 17.00
Sprawy pilne proszę umawiać telefonicznie
tel. kom.605 219 639
                                                                                                                               H155; B230

Komunikat nr 001/2018
Zarząd OGRODU informuje że w ostatnią środę miesiąca
w godz.17.00 - 18.00 
instruktorzy SSI w świetlicy ROD udzielają porad
z dziedziny ogrodnictwa działkowego.
- ZAPRASZAMY -
                                                                                                                                  H155; B230
Komunikat nr 001/2017                           H-300; R245; G159; B245

Drogi Działkowcu !
Chcesz wpływać na rzeczywistość ?
Chcesz zmieniać, poprawiać funkcjonowanie naszego ROD 2. Armii Wojska Polskiego, masz ciekawy pomysł, napisz i wyślij na adres e-mailowy mieczyslaw.marek@gmail.com

Twoja treść wypowiedzi zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej w zakładce "Twój głos"
Co pewien czas Zarząd ROD będzie analizował zebrane wypowiedzi.

A może Twój głos zmieni, poprawi funkcjonowanie naszego OGRODU ?
Czekamy na wypowiedzi.

Komunikat nr 003/2016                           H-300; R245; G159; B245
Komunikat KR PZD w sprawie usuwania azbestu
z terenów rodzinnych ogrodów działkowych
- 28.01.2016 -

Krajowa Rada PZD informuje, że działkowcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na usunięcie azbestu ze środków z budżetu gminy, w której położony jest ogród. Dotyczy to demontażu, pakowania, transportu wyrobów/odpadów zawierających azbest i przekazania ich na składowisko odpadów niebezpiecznych. Usunąć można m.in. płyty eternitowe faliste lub płaskie czy rury azbestowo-cementowe. Uwaga, dofinansowanie nie obejmuje pokrycia kosztów położenia nowego poszycia dachu.

Obecnie trwa nabór wniosków w gminach o dofinansowanie na usunięcie azbestu. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych gmin. Krajowa Rada PZD zachęca działkowców do występowania z takowymi wnioskami, ponieważ w wielu ROD na terenie całego kraju altany mają poszycie dachowe wykonane z eternitu. Działkowcy, którzy cenią sobie ekologiczne metody upraw i bliskość z przyrodą, w szczególności powinni dołożyć wszelkich starań, aby pozbyć się ze swoich działek tych silnie toksycznych materiałów. Krajowa Rada PZD zachęca również zarządy ROD i okręgowe zarządy do aktywnego wspierania działkowców w tych działaniach.

Warto podkreślić, że azbest jest zaliczany do jednego z dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi. Oddychanie powietrzem, które zanieczyszczone jest włóknami azbestu, powoduje, że jego włókna trafiają do płuc, w których zostają już na zawsze. Chorobotwórczy wpływ azbestu na ludzki organizm nie przynosi jednak natychmiastowych objawów. Są one widoczne dopiero po wielu latach tj. po 20 – 50 latach od momentu narażenia organizmu na kontakt z azbestem. Azbest powoduje m.in. pylicę azbestową, raka płuc, raka oskrzeli czy międzybłoniaka opłucnej czy otrzewnej. Należy pamiętać, że im więcej jest włókien azbestu w powietrzu, którym się oddycha, tym większe jest ryzyko wywołania chorób, w efekcie których każdego roku na świecie umiera ok. 100 tysięcy osób.

Źródłami uwalniania się azbestu do środowiska są:

  • niewłaściwie składowane odpady azbestowe, w tym tzw. dzikie wysypiska, szczególnie w lasach i odkrytych wyrobiskach,

  • użytkowanie wyrobów azbestowych co w konsekwencji prowadzi do zanieczyszczenia powietrza pyłem azbestowym w wyniku: korozji i mechanicznych uszkodzeń płyt azbestowo-cementowych, ścierania tarcz sprzęgłowych i hamulcowych,

  • niewłaściwe usuwanie z dachów i elewacji wyrobów zawierających azbest,

  • urządzenia grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i izolacje zawierające azbest. Są to źródła występujące wewnątrz pomieszczeń. Co ważne, stosowanie wyrobów azbestowych, a w konsekwencji możliwość uwalniania włókien azbestu do środowiska, spowodowało wzrost zainteresowania wpływem azbestu na organizm.

Środki przeznaczane na usuwanie azbestu pochodzą z Priorytetowego Programu SYSTEM Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska: wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanego przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Krajowa Rada PZD dużą wagę przywiązuje do ekologizacji ROD. Jednym z jego elementów jest także usuwanie azbestu z ich terenów. Krajowa Rada PZD apeluje, aby sprawę usuwania azbestu z działek działkowcy, zarządy ROD i okręgowe zarządy potraktowały priorytetowo, wykorzystując gminne dofinansowanie do wykonania tego w sposób bezpieczny i nisko kosztowy.

Szczegółowe informacje i terminy dotyczące składania wniosków o dofinansowanie na usunięcie azbestu można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych gmin.

KRAJOWA RADA PZD          

Komunikat nr 002/2016
Zarząd OGRODU informuje że w dniu 29 października 2016
został zmodernizowany monitoring naszego OGRODU.
Kamery zostały zainstalowane w następujących miejscach:
1 - Brama przy RADEKSIE i rejon świetlicy.
2 - Rejon śmietnika.
3 - Brama od strony ryneczku.
4 - Rejon hydroforni.
5 - Na alejkach ogrodowych

Kamery nagrywają i archiwizują wszystkie zdarzenia przez 24 godziny na dobę.

Przy zdarzeniach niepokojących będą reagować członkowie zarządu a przy sprawach przestępstw będzie informowana policja.

Uwaga:
Drogi Działkowcu Bądź ostrożny, nie daj się nagrać
w sytuacjach dla Ciebie niewygodnych.
                                                                                                                                    H155; B230
Stronę redagują: Andrzej Górczyński i Mieczysław Marek                                                                                             H-225; R193; G199; B217