Już za kilka miesięcy wybory Zarządu ROD
   Wiosną przyszłego roku Walne Zebranie ROD wybierze nowy Zarząd, ponieważ teraz działający skończy kadencję. Część jego członków już dzisiaj informuje, że nie będzie kandydować do ogrodowych władz. Trzeba stwierdzić, że obecny Zarząd ROD przez lata dobrze prowadził sprawy ROD osiągając wiele sukcesów i doprowadzając Ogród do miana najlepszego w Polsce w 2017r. Zarząd także teraz podejmuje wiele zadań koniecznych do zapewnienia bieżącego funkcjonowania Ogrodu, właściwie realizuje obowiązki wynikające z przepisów regulujących kwestie porządku i czystości, nadzoruje przestrzeganie regulaminu ROD, czuwa nad przestrzeganiem przepisów związkowych przez członków PZD, dba o estetyczny wygląd Ogrodu, organizując konkursy i podejmując inne działania służące dla osiągnięcia tego celu. Skutecznie rozpatruje sprawy dotyczące wypełniania przez członków PZD ich obowiązków wynikających z przepisów związkowych, a także sporów między nimi, powołuje ogrodowych instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej, zarządza infrastrukturą ogrodową i utrzymuje ją w należytym stanie.Opracowuje plany oraz realizuje inwestycje i remonty zgodnie z trybem i zasadami obowiązującymi w PZD, podejmuje działania w celu uzyskania i rozliczenia dotacji celowej ze środków publicznych, rozporządza majątkiem ruchomym pozostającymi w dyspozycji ROD, gospodaruje i rozporządza środkami finansowymi ROD w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i planem finansowym uchwalonym przez walne zebranie.
   Wiosną te oraz inne zadania przejmie nowy Zarząd, który wybierzemy w nadchodzących wyborach. Aby robił to dobrze już dzisiaj trzeba pomyśleć, kto wejdzie w jego skład. Potrzebna jest nowa, młoda „krew”. Powinny być w nim również kobiety. Czekamy na takich ludzi ! 
Tekst; Zdzisław Śliwa
SKŁAD SPOŁECZNEJ SŁUŻBY INSTRUKTORSKIEJ

SSI – KOMISJA EKOLOGICZNA -2015
WYKAZ OSÓB, TELEFONY, ADRESY.


1. Teresa Górczyńska     61-823-84-16;  G03   kom. 508 947250   - instruktor okręgowy

2. Andrzej Górczyński     61-823-84-16;  G03   kom. 502 566720    - instruktor ogrodowy

3. Aleksander Jankowski  61-825-62-47;  K41   kom. 698 309717    - instruktor ogrodowy

4. Mieczysław Marek     61-823-97-36;  G33;  kom. 603 239304     - instruktor krajowy


UWAGA
Instruktorzy w każdy ostatni czwartek miesiąca o godz. 17.00 udzielają fachowych porad

z dziedziny ogrodnictwa działkowego.
                                      - ZAPRASZAMY -

Stronę redagują: Andrzej Górczyński i Mieczysław Marek                                                                                              H-225; R193; G199; B217