Już za kilka miesięcy wybory Zarządu ROD
   Wiosną przyszłego roku Walne Zebranie ROD wybierze nowy Zarząd, ponieważ teraz działający skończy kadencję. Część jego członków już dzisiaj informuje, że nie będzie kandydować do ogrodowych władz. Trzeba stwierdzić, że obecny Zarząd ROD przez lata dobrze prowadził sprawy ROD osiągając wiele sukcesów i doprowadzając Ogród do miana najlepszego w Polsce w 2017r. Zarząd także teraz podejmuje wiele zadań koniecznych do zapewnienia bieżącego funkcjonowania Ogrodu, właściwie realizuje obowiązki wynikające z przepisów regulujących kwestie porządku i czystości, nadzoruje przestrzeganie regulaminu ROD, czuwa nad przestrzeganiem przepisów związkowych przez członków PZD, dba o estetyczny wygląd Ogrodu, organizując konkursy i podejmując inne działania służące dla osiągnięcia tego celu. Skutecznie rozpatruje sprawy dotyczące wypełniania przez członków PZD ich obowiązków wynikających z przepisów związkowych, a także sporów między nimi, powołuje ogrodowych instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej, zarządza infrastrukturą ogrodową i utrzymuje ją w należytym stanie.Opracowuje plany oraz realizuje inwestycje i remonty zgodnie z trybem i zasadami obowiązującymi w PZD, podejmuje działania w celu uzyskania i rozliczenia dotacji celowej ze środków publicznych, rozporządza majątkiem ruchomym pozostającymi w dyspozycji ROD, gospodaruje i rozporządza środkami finansowymi ROD w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i planem finansowym uchwalonym przez walne zebranie.
   Wiosną te oraz inne zadania przejmie nowy Zarząd, który wybierzemy w nadchodzących wyborach. Aby robił to dobrze już dzisiaj trzeba pomyśleć, kto wejdzie w jego skład. Potrzebna jest nowa, młoda „krew”. Powinny być w nim również kobiety. Czekamy na takich ludzi ! 
Tekst; Zdzisław Śliwa
Twój głos                                                             H-177; R91; G247; B239 

Drogi Działkowcu !
Chcesz wpływać na rzeczywistość ?
Chcesz zmieniać, poprawiać funkcjonowanie naszego ROD 2. Armii Wojska Polskiego, masz ciekawy pomysł, napisz i wyślij na adres e-mailowy dzialki@rod2armiiwp.pl

Twoja treść wypowiedzi zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej w zakładce "Twój głos"
Co pewien czas Zarząd ROD będzie analizował zebrane wypowiedzi.

A może Twój głos zmieni, poprawi funkcjonowanie naszego OGRODU ?
Czekamy na wypowiedzi.

"Zapotrzebowanie na działki ogrodowe w Polsce"
-kliknij na link poniżej i odpowiedz na kila pytań ankiety.
http://pzd.pl/artykuly/20808/188/Badanie-zapotrzebowania-na-nowe-dzialki.html
Kompostownik
 
 
 
Zamiast budować i to z różnych materiałów, zakupiliśmy kompostownik ekologiczny, bardzo łatwy w obsłudze, estetyczny i funkcjonalny.
Polecamy.
Magdalena i Grzegorz.
Sprzedam działkę H98
Sprzedam działkę H98 w ROD 2Armii Wojska Polskiego
Wjazd przy zbiegu ulic Polskiej i Bukowskiej, od strony ryneczku.
Kontakt tel. kom.
 600 567 817
Sprzedam działkę G27

Sprzedam działkę G27 w ROD 2Armii Wojska Polskiego
Wjazd przy zbiegu ulic Polskiej i Bukowskiej, od strony ryneczku.
Kontakt tel. kom.
 508 287 656