Dnia 15 czerwca 2019r. Okręgowy Zjazd Delegatów zdecydował.
Honorowy Prezes ROD im. 2 Armii WP Zdzisław Śliwa Prezesem Okręgowej Rady PZD w Poznaniu !!!

GRATULUJEMY


Zarząd i działkowcy ROD im. 2 Armii WP
Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

W załączeniu ujednolicony tekst ustawy o ROD, który zawiera zmiany wprowadzone przez ustawę z 20 marca 2015 r.
o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (potocznie nazywaną "Stop Rozbiórkom Altan").

 

Ustawa -kliknij

Statut Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

W dniu 2 lipca 2015 roku na XII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD,
który 9 września 2015 roku został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 Statut 
-kliknij

Regulamin Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Podczas posiedzenia KR PZD, które odbywało się 1 października 2015 roku uchwalony został
Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku.

REGULAMIN 
-kliknij

Stronę redagują: Andrzej Górczyński i Mieczysław Marek                                                                                              H-225; R193; G199; B217